Sabit Süratli Hareket Konu Anlatımı

6. Sınıf 3. Ünite 2. Bölüm Sabit Süratli Hareket Konu Anlatımı. Bu dersimizde süratin nelere bağlı olduğunu ve bu etkenlerin aynı ve farklı olma durumlarını fark edeceksiniz.

SÜRAT

 • Bir hareketlinin birim zamanda aldığı yola sürat denir.
 • Birim zaman kavramı 1 saat, 1 dakika veya 1 saniyedir. Yani biz süratleri karşılaştırırken bu zamanlardan birinin aldığı yolu bulacağız.
 • Birim zaman ve alınan yollarda farklı birimler kullanılmasının sebebi alınan yol ve zamana göre değişmektedir. Şehirler arası yol ise saat, şehir içi ise dakika veya saniye zaman birimlerini tercih ederiz.
 • Fen bilimlerinde çok fazla matematik problemi olmasa da birimler önemli o sebeple uygun birimleri kullanacağız.
  1. Aldığımız yol km, geçen zaman saat ise sürat birimi km/sa olacaktır.
  2. Aldığımız yol m, geçen zaman dakika ise sürat birimi m/dk olacaktır.
  3. Aldığımız yok m, geçen zaman saniye ise sürat birimi m/sn olacaktır.

SÜRAT HESAPLAMALARI

 • Sürat en kısa tanımı ile birim zamanda alınan yoldur.
 • Birim zaman hareketlinin süratlerini karşılaştırmak amacı ile aynı zamandaki aldıkları yolları ifadesi için gereklidir.
 • Birim zaman 1 saat, 1 dakika ya da 1 saniye olabilir. Yani biz bu zamanlardaki aldıkları yollara bakacağız diyebiliriz.

Sürat hesaplama

 

ÖRNEK: Bir hareketli 600 km yolu 5 saatte alıyor ise bu hareketlinin sürati nedir?

Sürat = Yol/Zaman  denkleminden 600/5 = 120 km/sa sürat ile gidiyordur diyebiliriz.

Yorum: Bu hareketli birim zaman yani 1 saatte 120 km yol alıyor demektir.

 

ÖRNEK: Bir bisikletli 800 m yolu 20 dakikada alıyor ise bu hareketlinin sürati nedir?

Sürat = Yol/Zaman  denkleminden 800/20 = 40 m/dk sürat ile gidiyordur diyebiliriz.

Yorum: Bu hareketli birim zaman yani 1 dakikada 40 m yol alıyor demektir.

 

SÜRAT İLE İLGİLİ GRAFİKLER

 • Sürat ile yol-zaman ve sürat-zaman grafiklerinin çizimi ve yorumlamasını yapacağız.
 • Daha önceki yıllarda grafikler ile ilgili çalışmalar yapsanızda biz sürat, yol ve zaman olarak yorumlayacağız.

1 – YOL-ZAMAN GRAFİĞİ

Yol-Zaman Grafiği

 • Yol-zaman grafiği bir hareketlinin verilen zamanda aldığı yolu gösterir.
 • Yukarıdaki grafikte yatay eksen zamanı, dikey eksen yolu göstermektedir ve birimleri de kilometre ve saattir.
 • Bu grafikte 1. saatin sonunda hareketli 80 km, 2. saatin sonunda 160 km, 3. saatin sonunda 240 km ve 4. saatin sonunda 320 km yol alarak hareketini tamamlamıştır.
 • Her saat aralığında yani her 1 saatte eşit ve 80 km yol aldığı için süratinde artma ya da azalma olmadığı için sabit süratli hareket yapmıştır diyebiliriz.

2 – SÜRAT-ZAMAN GRAFİĞİ

Sürat Zaman Grafiği

 • Sürat zaman grafiği bir hareketlinin verilen saatlerdeki süratini gösteren grafiktir.
 • Yatay eksen zamanı gösterirken dikey eksen sürati ve birimlerini göstermektedir.
 • Yol-zaman grafiği kısmındaki grafiğin sürat-zaman grafiğide bu şekilde ve araç her saatte 80 km/sa süratle hareket etmiştir.
 • Sürat-zaman grafiği yatay şekilde çizilmiş ise cisim hızlanma ve yavaşlama yapmadığı için sabit süratle heraket ediyor yorumunu yapabiliriz.