Kütle ve Ağırlık İlişkisi Konu Anlatımı

7. Sınıf 3. Ünite 1. Bölüm Kütle ve Ağırlık İlişkisi Konu Anlatımı. Bu konu anlatımında kütlenin neler olduğunu, kütlenin ağırlık ile ilgili olan bağlantısı, ağırlığın nasıl ölçüldüğünü ve ağırlığın nelere bağlı olduğunu göreceğiz.

KÜTLE

 • Kütle en güncel tanımı ile değişmeyen madde miktarıdır.
 • Bir maddenin kütlesi kendini oluşturan varlığıdır.
 • Kütle evrenin her yerinde aynı değerdedir yani bir cisim hangi gezegene giderse gidilsin kütlesi aynı değerdedir.
 • Kütleler eşit kollu terazi ölçülebilir.

Taşın kütlesini hesaplama

 • Terazi dengede ise taşın kütlesi 200 gramdır.

AĞIRLIK

 • Dünya’nın yere doğru yaptığı çekim kuvvetine yer çekimi kuvveti denir.
 • Yerçekimi Dünya’daki tüm cisimlere etki eder ve etki ettiği bu kuvvetin büyüklüğüne ağırlık denir.
 • Ağırlık bir kuvvettir ve eğer ağırlık bir kuvvet ise ağırlık dinamometre ile ölçülür.
 • Ağırlık dinamometre ile ölçülüyor dolayısıyla ağırlık birimi Newton(N)’dur.
 • Her gezegenin çekim kuvveti, gezegenin büyüklüğünden dolayı farklıdır ve bununla birlikte bir cismin her gezegende ağırlığı farklıdır.

Gezegenlerdeki Ağırlık

 • 1 Kg kütleli cismin gezegenlerdeki ağırlıkların büyüklükleri yukarıda verilmiştir. Buna göre kütlesi büyük olan gezegenlerin ağırlıkları fazla iken kütlesi küçük olanlar ise küçük ağırlıktadır.
 • Ağırlık Dünya’nın her yerinde de aynı ölçülmez, bunun sebebi Dünya’nın baskın olması sebebi ile kutuplarda ve ekvatorlarda çekim kuvvetinin farklı olmasıdır.
 • Örneğin, bir insanın Ekvator’daki ağırlığı kutuplardakine göre daha azdır.

Dünya'da Ağırlık

Deniz seviyesi ve dağlarda ağırlık

 • Ağırlık yerin çekim merkezine göre yani yer çekimi kuvvetine göre farklılık gösterir.
 • Buna göre Dünya‘nın merkezine yakın olan deniz seviyesinde ağırlık çok iken, Dünya’nın merkezine uzak olan dağlarda ağırlık az olacaktır.
 • Yani özetle yüksek yerlere gidildikçe ağırlık azalacaktır.

Dünya ve Ay’da Kütle ve Ağırlık Karşılaştırması

 • Dünya’nın kütle çekim kuvveti Ay’ın kütle çekim kuvvetinin altı katıdır.
 • Dünya’da kütlesi 60 kg gelen bir kişinin Ay’da da kütlesi 60 kg gelir çünkü kütle değişmez.
 • Fakat Dünya’da ağırlığı 60 N olarak ölçülen bir kişinin Ay’da ağırlığı 10 N olarak ölçülecektir. Yani ağırlığı Dünya’dakinin altıda biri kadardır.