Bilsem Sıkça Sorulan Sorular

Bilsem Sıkça Sorulan Sorular

BİLSEM, bazı öğrencilerin farklı yeteneklerinin keşfedilmesini sağlayarak o öğrencilere özel farklı tarzda eğitim ve öğretimler veren kurumdur.

Bu yetenekler mantıksal, görsel ve müziksel olmak üzere 3 temel başlık altında toplanabilir. Öğrencilerin farkında olmadıkları bu potansiyelleri ortaya çıkarmak için sınavlar yapılarak bu öğrenciler BİLSEM merkezlerine kabul edilir.

BİLSEM kurumlarına seçme sınavı iki aşamada yapılır.

  1. GRUP TARAMA SINAVI

Bu sınav online ortamda tabletler ile sınıf düzeyine bağlı olarak 60-70 tane sorunun sorularak puanlama işlemi yapılmasıdır. Bu sınavda sadece doğru puanlar hesaplanmakta ve taban puanı aşan kişiler 2. Aşamaya geçebilmektedir.

2. BİREYSEL DEĞERLENDİRME

  1. Aşamayı tamamlayan öğrencilerin belirli bir zaman ve tarihte mülakat amacı değerlendirilmesidir. Bireysel değerlendirmeler genel zihinsel, görsel sanatlar ve müzik yetenek alanlarının her biri için ayrı ayrı yapılmaktadır. Yani esas değerlendirme buradaki bireysel değerlendirme ile belli olacaktır.

BİLSEM sınavı her yıl Milli Eğitim Bakanlığının verdiği takvime bağlı olarak yapılmaktadır.

BİLSEM sınavına başvurular ile ilgili bilgileri sınıf rehber öğretmenleri zamanı geldiğinde tüm velilere ve öğrencilere duyurmaktadır.

Bilsem sınavında genel yetenek, görsel yetenek ve müzik yeteneği olmak üzere 3 farklı tarzda sınav yapılmaktadır. Burada potansiyeli olan öğrenciler tespit edilerek bu yeteneklerini geliştirmek amacı ile BİLSEM’e kabul edilecek ve burada özel eğitim almaları sağlanacaktır.

İçeriği Paylaş
Yener BERKTAŞ